Historie

I begynnelsen var det Hornet,

og Hornet var Gud.

På den første dag sa Gud: Bli lyd!

Og det ble lyd.

28. oktober 1963, klokken 11:02 – Phenomenet Direksjonsmusikken fødes. Med Kongen, Kronsprinsen og et samlet pressekorps tilstede gjorde Direksjonsmusikken sin første offisielle opptreden. Phenomenet var et faktum!

Direksjonsmusikken har siden denne tid underholdt både store og små med monumental hornmusikk, artisteri og gagser av diverse kvalitet, i tråd med orkesterets formålsparagraf:

DIREKSJONSMUSIKKEN er en uavhengig, kulturell institusjon som har til formål å motvirke den ensidige dyrkelse av verbale og logiske uttrykksmåter i vår tid, ved å dyrke og fremme forståelsen for kultivert, monumental og dypt følt hornmusikk.

Direksjonsmusikken har også ofte vært sentrumet av oppmerksomheten. Skuddene i Molde Sparebank i 1972, politijakten og attentatet på Pensjonisten i Trondheim 1989, flykapringsforsøket av fly til Newcastle i 1991, verdensrekord i jenka 1996, verdensrekord i sammenhengende Elvis-sang i 2004, til skuddene i Nordre Gate 2017.

Siden 1968, og til den dag i dag, holder Direksjonsmusikkens direktører til på Rum, det sagnomsuste rommet i kjelleren på Norges Handelshøyskole. Her dyrker vi våre grunnpilarer og formes som individer, akkurat på samme måte som våre forfedre fra 1963!